"در این دنیای ماشینی و مدرن که از در و دیوارش استرس میبارد ، ما ادمها هیچ چاره ای نداریم جز اینکه راههای مقابله با استرس را بشناسیم و به موقع از آنها استفاده کنیم . " <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نتیجه مطالعات نشان داده ، سطح سرمی هورمونهای استرس در افراد ، وقتی به حداقل می رسد که تصاویر برایشان معنای ویژه ای دارد .  این مطالعه نشان میدهد که همراه داشتن عکس متعلقان بویپه عکس اعضای خانواده و کسانی که به آنها عشق میورزیم یک ریشه علمی هم میتواند داشته باشد: کاستن از استرسهای روزمره و کسب انرژی مثبت دیدن چهره های آرام ، چهره های تاثیرگذار و به ویژه چهره هایی که مورد مهر و محبت افراد مورد مطالعه بودند ، بیش از هر چیز دیگری استرس را از آنها دور می کرد .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید