مراقبت در هموفیلی

هموفیلی یکی از اختلالات خونریزی دهنده و شامل دو نوع A و B است. هر دو نوع هموفیلی ارثی و وابسته به کروموزوم X می باشد، بنابراین اغلب مبتلایان مذکر هستند.بیماری ممکن است خیلی شدید باشد و بصورت خونریزی از فسمت های مختلف بدن تظاهر نماید. به علت مزمن بودن بیماری لازم است بیماران را مورد آموزش قرارداد. از زمان کودکی بیماران را باید در قبول، کنترل و شناخت جنبه های مثبت زندگی شان کمک نمود. احتیاط و پیشگیری از ضرباتی که به خونریزی منجر می شود ضروری است. به بیماران توصیه می شود از مصرف داروهایی مانند آسپیرین، ضد التهاب غیر استروئیدی و الکل پرهیز کنند. رعایت بهداشت دهان بسیار ضروری است چون کشیدن دندان برای آنها خطرآمیز است. در صورت نیاز به جراحی، قبل از جراحی فاکتور مورد نظر باید جایگزین شود. زمان خونریزی وسعت خونریزی باید بررسی شود و به علایمی مانند دیسترس تنفسی و تغییر در سطح هوشیار و در صورت جراحی به محل برش جراحی توجه کرد.  

بیماران هموفیلی باید همیشه کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشند.

/ 1 نظر / 26 بازدید

تنکیو