طریقه مصرف اسپری بینی

اسپری های داخل بینی معمولا به منظور کاهش علائم رینیت آلرژیک تجویز می شوند مانند اسپری های فلوتیکازون، بودزوناید و بکلومتازون.

                                      

1- اسپری را قبل از مصرف تکان بدهید، سپس درپوش محافظ آنرا بردارید.

2- به آرامی داخل بینی بدمید تا ترشحات آن خارج شود.

3- یکی از سوراخ های بینی را گرفته و سر خود را کمی به سمت جلو خم کنید.

4-  به آرامی از طریق بینی نفس بکشید و همزمان یک پاف اسپری داخل بینی بزنید.

5- نفس خود را از راه دهان خارج کنید.

6- مراحل 3 تا 5 را برای سوراخ دیگر بینی تکرار کنید.

7-  پس اتمام کار سوراخ خروجی اسپری را با دستمال خشک کنید.

- به خاطر داشته باشید اسپری شما باید هفته ای یکبار ودر صورت لزوم هفته ای چند بار جهت جلو گیری از انسداد سوراخ خروجی تمیز شود. برای این کار درپوش پلاستیکی که اسپری از آن خارج می شود را از بطری جدا کرده و برای چند دقیقه در آب ولرم شناور کنید، سپس از آب خارج کرده تکان دهید و بگذارید در هوای آزاد خشک شود.

/ 2 نظر / 32 بازدید
علیرضا

┴┬┴┬/ ̄\_/ ̄\ _ ┬┴┬┴▏ ▏▔▔▔▔\_ ┴┬┴/\ /   ﹨ _ ┬┴∕    /  )_ ┴┬▏    ● ▏_ ┬┴▏      ▔█- ┴◢██◣    \__/_ ┬█████◣   /_  ┴█████████████ ◣_ ◢██████████████▆- _ █◤◢██ ◣◥█████████ ◤\ ◥◢ ████ ████████◤  \ ┴█████ ██████◤ -  ﹨ _ ┬│  │█████ ◤    ▏_ ┴│  │     -  ▏_ ┬∕  ∕  /▔▔▔\ -  ∕ *∕___/﹨  ∕   \ /\ _ ┬┴┬┴┬┴\  \_   ﹨/ ﹨_ ┴┬┴┬┴┬┴ \___\   ﹨/▔\﹨/

▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██ ▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█ ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██ ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█ █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█ █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█ ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█ ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓