یبوست در سالمندان

سالمندان 5 برابر بیشتر از افراد جوان دچار یبوست می شوند. سالمندان بدون دندان یا دندانهای مصنوعی نامناسب که اختلال در جویدن دارند سبب مصرف غذاهای نرم وبدون فیبر می شوند.کاهش مصرف مایعات، کاهش یا عدم تحرک، وابستگی به مصرف ملین ها برای دفع از دیگرعوامل ایجاد یبوست می باشند.

شناسایی عامل ایجاد یبوست، قطع وابستگی به ملین برای دفع، افزودن مواد فیبری  وسبوس به رژیم غذایی ، تحرک، افزایش مصرف مایع در صورت عدم منع از سوی پزشک، مصرف ملین افزاینده حجم یا نرم کننده مدفوع در رفع یبوست موثر می باشند.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید